Chồng em bỏ bê em rồi ai có nhu cầu đi chơi cùng với em

Niềm vui hạnh phúc nơi đâu
Ai đi chơi vui thú cùng em không nào
Hương Lan : 27 tuổi
Ai có nhu cầu đi chơi cùng với em thì inbox cho em nhé
Chồng em bỏ bê em rồi.đi làm xa chẳng thấy về gì cả
Buồn thật đó

Chồng em bỏ bê em rồi ai có nhu cầu đi chơi cùng với em

0 thoughts on “Chồng em bỏ bê em rồi ai có nhu cầu đi chơi cùng với em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *