Mẹ em giục lấy chồng anh có thích em không?

Anh có thích em không?
Để em viết thiệp hồng.
Mẹ em giục lấy chồng
Mà em chỉ thích anh

Mẹ em giục lấy chồng anh có thích em không?

0 thoughts on “Mẹ em giục lấy chồng anh có thích em không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *