Mong muốn tình yêu chia sẻ vui không phải để em cô đơn như thế này

Mong chờ 1 ngày Valentine hạnh phúc
Nhưng đâu có như mong đợi
Cô đơn vẫn hoàn cô đơn
Diễm My : 29 tuổi
Mong muốn tình yêu chia sẻ vui buồn đi chơi
Chứ không phải để em cô đơn như thế này
Mong muốn tình yêu chia sẻ vui không phải để em cô đơn như thế này

0 thoughts on “Mong muốn tình yêu chia sẻ vui không phải để em cô đơn như thế này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *