Sao không ai quan tâm tới em chứ ai cho em nghị lực niềm vui chia sẻ

Ngày này là ngày gì chứ
Buồn muốn khóc
Sao không ai quan tâm tới em chứ
Hồng Thắm :28 tuổi
Ai cho em nghị lực niềm vui chia sẻ
Nước mắt em rơi lòng đoi nhói

Sao không ai quan tâm tới em chứ ai cho em nghị lực niềm vui chia sẻ

0 thoughts on “Sao không ai quan tâm tới em chứ ai cho em nghị lực niềm vui chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *